Skip Navigation LinksOver TK Christon > Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Gegevensbescherming

De inhoud van de website wordt beschikbaar gesteld door thyssenkrupp Materials Belgium n.v. ("tkMB") met als doel onze klanten te voorzien van informatie over het productassortiment, ons Bedrijf en onze diensten. Persoonlijke gegevens van sitebezoekers worden verwerkt volgens de strenge vereisten van de Belsiche wetgeving en de GDPR.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website zeer serieus. Graag informeren we u over de manier(en) waarop we persoonlijke gegevens verzamelen.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

In principe kunt u de website van tkMB anoniem bezoeken, d.w.z. zonder informatie te verstrekken over uw identiteit. Als u onze website bezoekt, worden automatisch de volgende gegevens opgeslagen door onze webservers in Duitsland: het IP-adres van uw internetaanbieder dat u gebruikt voor toegang tot onze website; via welke site u bent doorgeleid naar onze website; welk van onze bestanden u bekijkt; de datum van uw bezoek en algemene informatie over uw browser. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de beveiliging van de webserver en om de juiste informatie weer te geven op uw outputmedium (zoals uw telefoon, uw laptop of een ander apparaat). Deze gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm geanalyseerd voor statistische doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor gepersonaliseerde diensten. U wordt op de betreffende website geïnformeerd over het beoogde gebruik en, indien nodig, gevraagd om toestemming te geven voor de gewenste opslag en verwerking. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de bedrijven van thyssenkrupp en aan ons gelieerde dienstverleners, bijvoorbeeld om u de aangevraagde schriftelijke informatie te kunnen sturen. Alle dienstverleners voldoen uiteraard aan onze richtlijnen voor vertrouwelijkheid en geheimhouding van gegevens. Er worden geen gegevens overgedragen aan andere derden. Uw gegevens worden altijd versleuteld voordat ze worden overgedragen of verwerkt, zodat ze beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of ander eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen we uw gebruik analyseren, onze diensten en producten verbeteren, onze beveiligingsprocessen verbeteren en fraude voorkomen. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

  • Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.
  • Permanente cookies zijn cookiebestanden die worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd of automatisch na een bepaalde tijd worden verwijderd.
  • Directe cookies zijn cookies die door ons worden ingesteld.
  • Indirecte cookies zijn cookies die door derden worden ingesteld.
  • Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
  • Functionele cookies worden gebruikt om u de standaarddiensten op onze pagina's te bieden. Zonder cookies werkt onze website mogelijk slechts beperkt en/of niet goed.
  • Optimalisatiecookies stellen ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. Als u ons geen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor dit doel te gebruiken, gebeurt dit anoniem. We gebruiken analyseresultaten om onze diensten en producten te verbeteren.
  • Personalisatiecookies bieden ons inzicht in uw persoonlijke voorkeuren, zoals de taal waarin u content wilt zien. We gebruiken deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en u een op uw wensen afgestemde gebruikerservaring te bieden.
  • Beveiligingscookies zijn cookies die nodig zijn om de website te beschermen tegen aanvallen en om fraude te voorkomen."

Er kunnen persoonlijke gegevens in cookies worden opgeslagen op afzonderlijke pagina's, als u hier eerder nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u toegangsgegevens opnieuw moet invullen. In beginsel hebt u ook toegang tot alle informatie op onze website, als u cookies hebt uitgeschakeld in uw internetbrowser. Als u cookies weigert, worden onze aanbiedingen mogelijk beperkt als gevolg van technische aspecten.

Op onze website gebruiken we de in de lijst hieronder genoemde cookies.

Cookie Gebruik Verwerkte informatie Opslagduur en locatie
[Naam en domein] [Gedetailleerde informatie over de reden voor opslag, waaronder welke gegevens er worden gebruikt, door wie en met welk doel. In dit gedeelte moet informatie worden opgenomen over eventuele derden die toegang hebben tot de cookie.] [Informatie over de gegevens die worden opgeslagen in de cookie.]
[Of de cookie op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen of dat het slechts een zogenaamd “sessiecookie” betreft, en informatie over de opslagduur.]
A 1 2 3
B 1 2 3
C 1 2 3

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Dit gebeurt anoniem. Uw IP-adres wordt op de webserver geanonimiseerd voordat het naar Google wordt verstuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die te maken hebben met websiteactiviteit en internetgebruik. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics binnen het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door dit in uw browsersoftware in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van de website optimaal kunt gebruiken. Klik op de volgende link om ervoor te zorgen dat Google Analytics geen cookies kan verzamelen. Als u deze site bezoekt, wordt er een afmeldingscookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld: zoek "Google Analytics uitschakelen" Ga voor meer informatie over de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google naar https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.com/intl/nl/policies/ . We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is voorzien van de code "anonymizeIp" om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (dit wordt ook wel IP-masking genoemd).

Aanvragen

Als u een schriftelijke aanvraag indient, vertellen we u uiteraard of we persoonlijke gegevens over u hebben opgeslagen en welke dat zijn. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens intrekken door ons een kort bericht te sturen.

Vragen en opmerkingen over gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Stuur een brief naar thyssenkrupp Materials Belgium n.v., Brandstraat 11, 9160 Lokeren, Belgium of neem contact op via ons contactformulier.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten wijzigingen door te voeren in dit privacybeleid, maken we die hier bekend.

Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

De content op de website van tkMB, waaronder afbeeldingen en het ontwerp van de website, worden beschermd door het auteursrecht en zijn onderhevig aan andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze website geeft geen enkele toestemming om het intellectueel eigendom van bedrijven binnen de thyssenkrupp -groep te gebruiken. De content op deze website mag nadrukkelijk niet worden gedupliceerd, verspreid, gereproduceerd, overgedragen, verwerkt, bewerkt of op enige andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door tkMB.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van tkMB beschermd door het merkenrecht. Deze handelsmerken mogen zonder schriftelijke toestemming van tkMB niet worden gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op bedrijfslogo's en symbolen.

Aansprakelijkheid

De informatie die tkMB aan u wordt verstrekt op deze website, wordt periodiek samengesteld en bijgewerkt. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de content op deze website volledig vrij is van fouten. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of anderszins, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website of enig onderdeel van deze website. De content vormt geen waarborg of garantie ten aanzien van onze producten, met name met betrekking tot de verhandelbaarheid of contractuele geschiktheid voor een specifiek doel. Toekomstgerichte verklaringen op onze website zijn uitsluitend gebaseerd op meningen, (voorlopige) schattingen of aannames van het management van tkMB. Als gevolg hiervan, zijn deze verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden. tkMB is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken. tkMB behoudt zich het recht voor de opgegeven informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Deze website bevat verwijzingen naar externe aanbieders, bijvoorbeeld in de vorm van hyperlinks. tkMB heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden. tkMB wijst daarom iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de content en gegevensbeschermingspraktijken van externe websites waarnaar wordt verwezen. We raden u aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieders te raadplegen, voordat u websites van derden gebruikt.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Het gebruik van deze website en de interpretatie van deze juridische bepalingen zijn onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van enig wetsconflict. Rechtbanken in Belgie zijn bevoegd uitspraak te doen in elk geschil dat voortvloeit uit uw acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.